Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ljusdals Kommun Öppenvårdbehandling för missbruk och beroende

Tfn: 0651-186 51
Fax: 0651-186 54

Besöksadress: Ljusdals närsjukhus, Box 702, Ljusdal
Postadress: 827 25 Ljusdal
Föreståndare: Thomas Renshammar
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Verksamhetsinriktning: Gruppbehandling enligt 12-stegsmodellen för vuxna kvinnor och män.

Grundbehandling för anhöriga, som riktar sig till anhöriga som har någon i sin närhet eller i sin familj som är beroende av alkohol, narkotika och eller läkemedel.

Huvudman: Ljusdals Kommun

Org nr: 212000-2320

"Ljusdals Kommun Öppenvårdbehandling för missbruk och beroende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO