Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Strömsunds kommun - Familjevårdsteamet

Tfn: 0670-163 20
Fax: 0670-163 16

Besöksadress: Verkstadsgatan 47, Strömsund
Postadress: 833 32 Strömsund
Föreståndare: Birgitta Moen
Platsantal: 1
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Målgrupp: Barn och föräldrar

Verksamhetsinriktning: Familjevårdsteamet består av fyra tjänster, två socionomer och två behandlare. De arbetar i och med familjer där det finns barn och ungdomar och där föräldrarna behöver ett extra stöd för att hantera situationen. Det kan t ex gälla gränssättning, relationer, skolsituationen, umgängeskretsen, kriminalitet, alkohol/droger normer och värderingar.

Teamet arbetar med olika former av samtal, t ex avlastande samtal, motiverande samtal, reflekterande samt och metoder som RePulse och Livskompassen.

Huvudman: Strömsunds kommun

"Strömsunds kommun - Familjevårdsteamet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO