Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gnosjö Kommun Boendestöd

Tfn: 0370-331 284

Besöksadress: Järnvägsgatan 75, GNOSJÖ
Postadress: 335 30 GNOSJÖ
Föreståndare: Elisabeth Andersson
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Målgrupp: Verksamheten riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som har behov sociala och praktiska stödinsatser i beondet.

Verksamhetsinriktning: Boendestödet arbetar för att stärka den egna förmågan till ett självständigt liv genom insatser utifrån den enskildes behov.

Huvudman: Gnosjö Kommun

"Gnosjö Kommun Boendestöd" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO