Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gnosjö Kommun Dagverksamhet Vältgatan

Tfn: 0370-331 280

Besöksadress: Vältgatan 1, Gnosjö
Postadress: 335 32 Gnosjö
Föreståndare: Elisabeth Andersson
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Verksamhetsinriktning: Vältgatan är en dagverksamhet som huvudsakligen riktar sig till personer med en psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten vänder sig även till dem som är i behov av arbetsprövning pg. a långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning.

Huvudman: Gnosjö Kommun

Org nr: 212000-0506

"Gnosjö Kommun Dagverksamhet Vältgatan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO