Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Växjö kommun - Familjepedagogerna

Tfn: 0470-433 00

Besöksadress: Växjö
Postadress: Box 1222, 351 12 Växjö
Föreståndare: 0470-432 85
Platsantal: 60
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Målgrupp: Barn och föräldrar

Verksamhetsinriktning: Tar emot: Både kvinnor/flickor och män/pojkar

Familjepedagogerna är en öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten som vänder sig till familjer med barn 0-12 år. Verksamheten erbjuder praktiskt-pedagogiskt arbete.

Huvudman: Växjö kommun

"Växjö kommun - Familjepedagogerna" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO