LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Active Öppenvård

Tfn: 013-14 23 23

Postadress: SE-582 42 LINKÖPING

Målgrupp: Ungdomar, Vuxna, Äldre

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Äldre