LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Söderköping kommun Boendestödet

Tfn: 0121-183 55

Besöksadress: Östra Rydsvägen 10, SÖDERKÖPING
Postadress: 614 80 SÖDERKÖPING
Föreståndare: Mats Jonsson
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Målgrupp: Boendestödet är en öppenvårdsverksamhet som inriktar sig till specifik målgrupp.

Verksamhetsinriktning: Verksamheten är i huvudsak förlagd till den enskildes hem med råd och stöd i vardagen. Verksamheten arbetar även med stöd till den enskilde i kontakter med myndigheter. Verksamhetens mål är att med råd och socialpedagogiskt stöd öka den enskildes förmåga att hantera en vardag med ökad självständighet, initiativförmåga samt öka den sociala förmågan, motverka isolering. Boendestödet arbetar även med socialpedagogisk stöd i hemmet till familjer.

Huvudman: Söderköping kommun

Org nr: 212000-0464

"Söderköping kommun Boendestödet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO