LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Söderköping kommun Nexus

Tfn: 0121-18422

Besöksadress: Östra Rydsvägen 10, Söderköping
Postadress: 614 80 Söderköping
Föreståndare: Mats Jonsson
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Verksamhetsinriktning: Nexus är en öppenvårdsverksamhet som riktar sig till barn och ungdomar, deras familjer och övrigt nätverk. Verksamheten arbetar utifrån ett systemteoretiskt tänkande med nätaverksarbete som huvudsaklig arbetsmetod. Huvuddelen av verksamheten är förlagd till särkild arbetslokal, men kan även förekomma i andra lokaler så som i biologiskt hem, skola samt fritids.

Huvudman: Söderköping kommun

Org nr: 212000-0464

"Söderköping kommun Nexus" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO