LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Söderköping kommun Omsorgstvätten

Tfn: 0121-18408

Besöksadress: Idrottsvägen, Söderköping
Postadress: 614 32 Söderköping
Föreståndare: Annicka Lilja
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Verksamhetsinriktning: Bereda platser för personer som behöver praktik, arbetsträning, arbetsprövning samt platser i de statliga arbetsmarknadsprogrammen OSA. 6-8 personer.

Huvudman: Söderköping kommun

Org nr: 212000-0464

"Söderköping kommun Omsorgstvätten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO