LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Söderköping kommun Träffpunkten

Tfn: 0121-18355

Besöksadress: Ringvägen 32 A, Söderköping
Postadress: 614 33 Söderköping
Föreståndare: Mats Jonsson
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Verksamhetsinriktning: Träffpunkten bedriver verksamhet i form av daglig sysselsättning för vuxna med psykiska funktionshinder.

Huvudman: Söderköping kommun

Org nr: 212000-0464

"Söderköping kommun Träffpunkten" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO