LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Helsingborgs Stad Dagverksamhet för yngre

Tfn: 042-106 724

Besöksadress: Planteringsvägen 36, Helsingborg
Postadress: 252 29 Helsingborg
Föreståndare: Christina Pamies Jensen
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Verksamhetsinriktning: Verksamheten ska bedrivas på dagtid för att aktivera, stimulera vuxna personer som drabbats av demens/minnesproblematik. Syftet är att dess personer skall erbjudas en miljö med fokus på den snkildes behov. Vi arbetar med ett salutogent synsätt.

Huvudman: Vård- och Omsorgsförvaltningen, Helsingborgs stad

"Helsingborgs Stad Dagverksamhet för yngre" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del