LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Eskilstuna Kommun Dagverksamhet Backsippan

Tfn: 016-710 10 00
Fax: 016-125 046

Besöksadress: Västra Åsgatan 7-9, Eskilstuna
Postadress: 632 23 Eskilstuna
Föreståndare: Lena Blomqvist
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Verksamhetsinriktning: Biståndsbedömd dagverksamhet för äldre personer med demenssjukdom som bedrivs enligt kommunens interna överenskommelser med Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 som utgångspunkt för den personcentrerade omvårdnaden.

Huvudman: Eskilstuna Kommun

Org nr: 212000-0357

"Eskilstuna Kommun Dagverksamhet Backsippan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del