Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

OmsorgsCompagniet Stöd & Boende

Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet

Målgrupp

Unga vuxna 18-30 år med psykosociala svårigheter eller neuropsykiatriska diagnoser

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Postadress
128 64 SKÖNDAL

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.

Målgrupp
-

Diagnosgrupp
ADHD, Aspergers syndrom, Autistiska syndrom, Fobier/Depressioner, Inlärningsvårigheter, Neuropsykiatriska diagnoser, Psykosocial problematik