LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sundsvall Kommun Ungdomsboendet

Tfn: 060-568 433
Fax: 060-159 328

Besöksadress: Hammarvägen 47, Sundsbruk
Postadress: 863 32 Sundsbruk
Föreståndare: Emma Flemström
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Verksamhetsinriktning: Ungdomsboendet vänder sig till ungdomar i åldern 16-21 år med psykosocialproblematik. I ungdomsboendet finns 6 lägenheter. Personal arbetar dag- och kvällstid samt visst helgarbete. Nattetid sker ingen tillsyn av ungdomsboendet.

Huvudman: Sundsvall Kommun

Org nr: 212000-2411

"Sundsvall Kommun Ungdomsboendet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO