LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Sundsvalls kommun - Familjebehandlingshemmet Skeppet

Tfn: 060-198 470

Besöksadress: Sundsvall
Postadress: Skepparegatan 5-7, 851 85 Sundsvall
Föreståndare: Pia Andersson
Lagrum: SoL 7.1.4, Vård under en begränsad del av dygnet


Målgrupp: Barn, Barn och föräldrar

Verksamhetsinriktning: Öppenvårdsverksamhet för familjer med barn 0-9 år. Verksamhetens huvudsakliga inriktning är tidiga insatser med fokus på samspel och kommunikation mellan föräldrar och barn.

Huvudman: Sundsvalls kommun

"Sundsvalls kommun - Familjebehandlingshemmet Skeppet" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Lagrum
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO