Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

CURA Institutet

Hot & Våld - Sundsvall 4 oktober 2016

Har du någon gång känt dig otrygg på din arbetsplats? "Att möta våld med kunskap" vänder sig till dig som i ditt yrke kan hamna i utsatta situationer.

Utbildningsdagen fokuserar på sådana faktorer som är till hjälp för riskbedömning, bemötande i risksituationer och våldet som ett arbetsmiljöproblem. Syftet är att skapa en professionell hållning till hot och våld som är byggd på kunskap och som är konkret och praktiskt användbar i arbetslivet.

Du får lära dig

1. Identifiera, förebygga och minska risker i ditt arbete
2. Agera rätt när det händer
3. Återfå tillit efter incident

Under dagen kommer du lära dig mer om hur du kan hantera svåra lägen, med hot och våld, som kan uppkomma i ditt arbete. Vi kommer att beskriva olika metoder och förhållningssätt för att bemöta hot, våld, ilska och andra starka känslor.


Anmäl dig här! Program

Program

Utbildare: Wille Sandels är beteendevetare med bakgrund som officer och polis vid nationella insatsstyrkan. Han arbetar nu med team- och ledarutveckling, krishantering och verklighetsnära förståelse kring hur man kan arbeta med svåra lägen i arbetslivet.

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås
09:00 - 09:30 Identifiera svåra lägen i arbetslivet. Vilka förberedelser kan man vidta för att undvika att de inträffar?
09:30 - 10:30 Stresskunskap ur ett konflikthanteringsperspektiv. Hur kan god stresshantering förebygga konflikter?
10:30 - 10:45 Kort paus med frukt och dricka
10:45 - 11:30 Grupparbete: Inventera goda exempel av hur svåra lägen har hanterats. Gemensamma lärdomar.
11:30 - 12:00 Gemensamma spelregler i arbetslaget underlättar hantering av svåra lägen.
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 14:30 Taktik: Vad gör jag när det händer? Kommunikation och praktik. Praktisk träning.
14:30 - 15:00 Kaffe och kaka
15:00 - 15:30 Vad gör vi efter en incident? 
15:30 - 16:10 Analys och reflektion. Vad tar jag med mig hem?