Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
< Tillbaka

Ersta Diakoni satsar på LSS-verksamhet

Ersta LSS växer med fyra nya boenden i Stockholmsområdet. Verksamhetsfältet LSS är relativt nytt inom Ersta, men ett område man känner starkt för och vill växa inom. Målet är att kunna hjälpa fler och att de som lever med en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt vardagsliv som möjligt.

Ersta Diakoni har sedan mitten på 1800-talet stöttat och hjälpt utsatta människor. Verksamhetsfältet är stort med bland annat äldreboenden, hemtjänst, daglig verksamhet, stöd till våldsutsatta kvinnor, anhörigstöd till beroende och stöd vid sexuella övergrepp. Under 2020-21 öppnade Ersta fyra LSS-boenden, ett område som kändes självklart att gå in i, och hösten 2023 tog man över ytterligare fyra boenden.
– De nya boendena kompletterar våra befintliga geografiskt. Vårt mål är att växa inom LSS, så dessa boenden blev ett bra och självklart tillskott, säger Mathias Laurentz, områdeschef för LSS-verksamheten inom Ersta Diakoni.

Målet för Ersta LSS är att finnas för så många som möjligt och hjälpa så många som möjligt. Idag är efterfrågan på LSS-boenden stor, och med sina idag åtta boenden kan Ersta hjälpa fler.
– Vi har nu fått in de nya boendena i vår organisation och inlemmat dem i vårt arbetssätt. Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla kvalitén i verksamheterna, fortsätter Mathias.

Det ständiga arbetet med att förbättra och utveckla omsorgen i LSS-boenden är ett centralt perspektiv inom Ersta Diakoni, och de nya verksamheterna kommer till en organisation som satsar stort på LSS. Något som Mathias hoppas att de boende kommer att uppleva som positivt.

Sedan 2020 ingår Ersta LSS i ett femårigt forskningsprojekt som syftar till att hjälpa de som lever med intellektuell funktionsnedsättning till ett mer självständigt vardagsliv. Projektet sker i samarbete med Marie Cederschiöld högskola, där man forskar på effekterna av metoden ”Active support”, som syftar till att öka delaktighet hos de boende.
– Vi är medfinansiärer till projektet som bedrivs på flera av våra boenden, och vi arbetar redan till viss del med ”Active support”, men vår ambition är att vi ska utveckla vårt arbetssätt ännu mer utifrån forskningsresultaten, berättar Mathias.

Ersta vill med sin delaktighet i projektet bidra till ett högre självbestämmande och ett högre inflytande för de som bor på deras LSS-boenden. Eftersom projektet inte är avslutat finns ännu inget publicerat, men Mathias menar att indikationerna är goda.
– Det är ingen som har forskat på det här i Sverige tidigare, så att vara delaktig i projektet känns väldigt spännande. Det handlar om en kunskapsutveckling av oss som organisation, så vi lär oss att bli ännu bättre på att tillgodose dessa personers behov, fortsätter Mathias.

Att öka självständigheten hos brukarna är Erstas uppdrag – ett uppdrag man tar på allvar och satsar stort på. Ersta Diakoni är idéburna och värdegrunden ”se hela människan” genomsyrar alla delar av verksamheterna där all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

Om verksamheten

Koltrastvägens Gruppbostad

För oss på Ersta LSS är det viktigt att du som lever med en funktionsnedsättning ska kunna leva ett så aktivt och självständigt vardagsliv som möjligt. Dygnet runt finns det stöd du behöver på plats för att du ska kunna leva som du vill. Du har också en stödperson nära som finns lite extra för just dig och alla som jobbar hos oss har utbildning och erfarenhet.

Läs mer om verksamheten

Fler artiklar Visa alla artiklar

Snabbare larmkedja ska stoppa unga våldsutförare

Polisen ska larmas direkt när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar. Snabbare insatser krävs för att förhindra att unga begår grova våldsbrott på uppdrag av kriminella nätverk. Läs mer

  • Lagstiftning
  • Barn och unga

Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer

  • Reportage