LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage från tidningen HVBLSSGuiden.se.

Tidningen HVB&LSSGuiden.se vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling. Tidningen kommer ut tre gånger per år och är adresserad till socialchefer, socialsekreterare, verksamhetsansvariga och föreståndare på behandlingshem, LSS-boenden, familjevårdsenheter med flera. Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@cura.se


Unik databas ger tidig diagnos av CP

En tidig diagnos av cerebral pares är viktigt så man kan vidta åtgärder och påbörja behandlingen så snart som möjligt. Idag är snittåldern för barn som diagnostiseras med cerebral pares 2 år, och detta kan förbättras avsevärt med ny teknik. Läs mer

Tania Gazi, 19 år: Rätten att få vara en individ – inte bara ett uppdrag

Mellan hon var 14 och 18 år var Tania placerad fem gånger. Korta och ibland helt felaktiga placeringar. Idag föreläser Tania om det placerade barnets behov och rättigheter. Hon vill att barnen ska få vara något mer än ett ärendenummer, att de ska få känna sig delaktiga och värdefulla. Att de ska få känna att de förtjänar kärlek. Läs mer

AddSecure har lösningen för: Ett tryggt och säkert boende

”Tryggt Boende” är AddSecures specifikt framtagna säkerhetslösning för vård- och omsorgsboenden. Med hjälp av sensorer, kameror och personlarm ska rätt person få rätt information i rätt tid. Allt för att minska risken för allvarliga incidenter. Läs mer

Alpklyftan vill satsa på: HVB-lägenheter till de som bäst behöver dem

Idag ökar efterfrågan på HVB-lägenheter medan efterfrågan på stödboenden minskar. Alpklyftan vill svara upp mot detta genom att skapa fler egna lägenheter till ungdomar med stora behov, men som har svårt för kollektiva lösningar. Man vill erbjuda differentierade lösningar i HVB-vårdkedjan. Läs mer

LP-verksamheten: Nytt och efterlängtat behandlingshem för kvinnor

Torpahemmet, vackert beläget på landet utanför Nässjö, har länge bedrivit missbruksvård för män. Nu startar LP-verksamheten upp en ny behandlingsenhet för kvinnor. Kvinnors extra utsatthet i missbruk har blivit synligt genom olika lokala satsningar och nu vill man ge dessa kvinnor en möjlighet att hitta vägen tillbaka till livet. Läs mer

Barn och ungdomar med sexuell beteendeproblematik

På Humana arbetar man med färdighetsträning och relationsbyggande tillsammans med utbildning om sex och samlevnad för att hjälpa barn och ungdomar att förändra sin sexuella beteendeproblematik. Ett arbete som når framgång när det får ta tid. Läs mer

Mo Gård: Att få tillgång till och använda teknik är en rättighetsfråga

Mo Gård satsar på att stötta brukaren att använda teknik i vardagen. Det finns en bredd av tekniklösningar för att möta olika behov såsom att stödja vid kognitiva och kommunikativa svårigheter, men också teknik som främjar rekreation och vila. Att ha tillgång till ny och hållbar teknik är en rättighetsfråga – rätten att likt andra vara en del av det moderna samhället. Läs mer

Planeringen av kommunernas krisberedskap behöver stärkas

Många kommuner behöver stärka sin beredskap och utveckla arbetet med sin planering inför kommande kriser och ytterst krig. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa Föreg.