LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage från tidningen HVBLSSGuiden.se.

Tidningen HVB&LSSGuiden.se vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling. Tidningen kommer ut tre gånger per år och är adresserad till socialchefer, socialsekreterare, verksamhetsansvariga och föreståndare på behandlingshem, LSS-boenden, familjevårdsenheter med flera. Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@cura.se


Självvald inläggning uppskattas av patienter

Självvald inläggning på en psykiatrisk avdelning kan minska ångest för personer drabbade av emotionell instabilitet och självskadebeteende. Det visar en avhandling från Karolinska Institutet. Läs mer

Träning minskar alkoholsuget

I årets första nummer rapporterade vi om en studie som visat att ångestsymptom minskar vid fysisk träning. Nu kommer en studie från Karolinska Institutet som visar att konditionsträning och yoga är effektiva även som behandling av alkoholmissbruk. Läs mer

”Socialtjänsten inte rustad för grov kriminalitet”

Michael Tärnfalk, forskare i socialt arbete vid Uppsala universitet, är starkt kritisk mot utbildningen av socialarbetare i Sverige. Han anser att brister i utbildningen är en viktig förklaring till att barn hamnar i grov kriminalitet. – Socialtjänsten är inte rustad för att jobba med grov kriminalitet, säger han. Läs mer

Varför reser unga svenskar till IS?

Till sin doktorsavhandling vid Örebro universitet gjorde sociologen Sara Johansson intervjuer med offentliga aktörer, boende i områden med många Syrienresenärer – och tre personer som rest för att ansluta sig till IS och kurdiska milisen YPG. Läs mer

Unik databas ger tidig diagnos av CP

En tidig diagnos av cerebral pares är viktigt så man kan vidta åtgärder och påbörja behandlingen så snart som möjligt. Idag är snittåldern för barn som diagnostiseras med cerebral pares 2 år, och detta kan förbättras avsevärt med ny teknik. Läs mer

Tania Gazi, 19 år: Rätten att få vara en individ – inte bara ett uppdrag

Mellan hon var 14 och 18 år var Tania placerad fem gånger. Korta och ibland helt felaktiga placeringar. Idag föreläser Tania om det placerade barnets behov och rättigheter. Hon vill att barnen ska få vara något mer än ett ärendenummer, att de ska få känna sig delaktiga och värdefulla. Att de ska få känna att de förtjänar kärlek. Läs mer

AddSecure har lösningen för: Ett tryggt och säkert boende

”Tryggt Boende” är AddSecures specifikt framtagna säkerhetslösning för vård- och omsorgsboenden. Med hjälp av sensorer, kameror och personlarm ska rätt person få rätt information i rätt tid. Allt för att minska risken för allvarliga incidenter. Läs mer

Alpklyftan vill satsa på: HVB-lägenheter till de som bäst behöver dem

Idag ökar efterfrågan på HVB-lägenheter medan efterfrågan på stödboenden minskar. Alpklyftan vill svara upp mot detta genom att skapa fler egna lägenheter till ungdomar med stora behov, men som har svårt för kollektiva lösningar. Man vill erbjuda differentierade lösningar i HVB-vårdkedjan. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Nästa Föreg.