LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage från tidningen HVBLSSGuiden.se.

Tidningen HVB&LSSGuiden.se vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling. Tidningen kommer ut tre gånger per år och är adresserad till socialchefer, socialsekreterare, verksamhetsansvariga och föreståndare på behandlingshem, LSS-boenden, familjevårdsenheter med flera. Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@cura.se


Robotdjur bra för äldres hälsa

Digitala terapidjur kan vara positivt för hälsa och välbefinnande hos äldre personer i särskilt boende, framför allt för personer med demens. Det skriver SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i en ny översikt. Läs mer

Psykisk ohälsa vanligare hos unga som saknar stöd och tillit

Psykiska besvär och lågt välbefinnande är vanligare bland ungdomar som upplever bristande tillit och känner en låg känsla av samhörighet från familj, skola och vänner. Läs mer

”Min ekonom” hjälper intellektuellt funktionsnedsatta att betala

Människor med intellektuella funktionsnedsättningar har ofta svårt att hålla koll på sin vardagskonomi. Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling har finansierat utvecklingen av mobilappen ”Min ekonom” från Tietoevry. Läs mer

Män vinner mest på att äga hundar

Att ha hund kan ha en positiv effekt på människans fysiska och psykiska hälsa. I Norge avslutade professor Frode Lingaas nyligen en forskarstudie i hundars inflytande på människors hälsa. De visar sig att männen är de största vinnarna av hundägandet. Läs mer

Kommunerna brister i sina insatser mot självmord

En stor majoritet av kommunerna saknar viktiga före-byggande insatser för att förhindra självmord visar en undersökning från Suicide Zero. Läs mer

Nytänkande för hållbarare framtid

Hur kan social innovation möta brännande samhälls-utmaningar som segregation, psykisk ohälsa och ekologisk obalans? Det ger nya antologin ”Social innovation för hållbar utveckling” talande exempel på. Läs mer

ALS-sjuk kunde skriva tack vare hjärnimplantat

För första gången har en totalförlamad ALS-drabbad person med hjälp av implantat i hjärnan kunnat förmedla sina tankar: ”Jag älskar min coola son”. Läs mer

Lotta Borg Skoglund om: Den sårbara hjärnan

Löper barn och unga med ADHD större risk att hamna i drogberoende? Ja, säger Lotta Borg Skoglund, överläkare i psykiatri, som forskar på samsjuklighet mellan ADHD och beroende. Diagnosen är bara en av flera riskfaktorer, miljö, tidig exponering för droger och ärftlighet är andra faktorer, och vi måste ta tag i alla delar för att hjälpa dessa unga. Men först måste vi förstå den sårbara hjärnan. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa Föreg.