LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage från tidningen HVBLSSGuiden.se.

Tidningen HVB&LSSGuiden.se vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling. Tidningen kommer ut tre gånger per år och är adresserad till socialchefer, socialsekreterare, verksamhetsansvariga och föreståndare på behandlingshem, LSS-boenden, familjevårdsenheter med flera. Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@cura.se


Ny standard ska ge högre kvalitet på LSS-boenden

Nu finns en helt ny standard för LSS-boenden som kan underlätta för utförare att hålla en hög och jämn kvalitet. Läs mer

Återvinning ökar stort

Vad är det som håller och inte håller? Det visar sig när sakerna återvänder till Hjälpmedel Stockholms laxrosa fyravåningslänga. Läs mer

Fortsatta skillnader i upplevelse av hälsa

Resultaten från årets nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, visar på fortsatta skillnader i hur olika grupper i samhället upplever sin hälsa. De som har lägst utbildningsnivå är underrepresenterade bland de som uppger att deras hälsa är god. Läs mer

Seminarium i efterhand om pandemin: Hur minskar vi risken för ökad ojämlikhet i vård och hälsa?

Den 24 november bjöd Socialstyrelsen in till ett frukostseminarium som satte fokus på krishantering och vad vi har lärt oss under pandemin. Läs mer

Han bygger sitsen direkt på kroppen

Ett skräddarsytt hjälpmedel som kan justeras när kroppen förändras eller växer. Så kan Matrix-sitsen beskrivas. Ortopedingenjören Hans Candeborn har ägnat sitt yrkesliv åt att bygga sitsen. Läs mer

Han löser stora problem med små medel

Skicka sms eller lyssna på musik med ett enda knapptryck, spela datorspel med ögonstyrning eller rullstolens joystick – digitala hjälpmedel behöver inte vara dyra och krångliga. Läs mer

Gatans Lag – vill besegra hemlöshet, missbruk och kriminalitet med fotboll

Gatans Lag FF är en förening som vänder sig till personer som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller annat socialt utanförsskap. Föreningens vision är att besegra detta genom fotboll. Läs mer

Ångestsymtom minskade vid fysisk träning

Både måttlig och intensiv fysisk träning är en effektiv behandling mot ångest, visar en studie från Göteborgs universitet. Läs mer

Yoga har god effekt vid utmattningssyndrom

Yoga kan vara till stor hjälp för de som lider av eller är på väg att drabbas av utbrändhet visar ny forskning från Karolinska Institutet. Enligt avhandlingen hade yoga bättre effekt än både KBT och mindfulness. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa Föreg.