LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Lång erfarenhet av komplexa fall

På Atollen Omsorg tar man emot brukare med komplex tilläggsproblematik. Det handlar om den samlade kapaciteten och erfarenheten i personalgruppen. Med individanpassade och lågaffektiva metoder har man lyckats hjälpa många placerade.

Atollen Omsorg är verksamma i Eksjö i Småland. Här bedriver man tre olika LSS-boenden som vart och ett består av sex rymliga lägenheter. Alla ligger centralt i Eksjö och två invid sjön Hunsnäsen.
– Två av våra boenden har också en anhöriglägenhet, vilket gör det möjligt för oss att gratis erbjuda en övernattningsmöjlighet för besökare, berättar Mikael Darwich, föreståndare på Atollen Omsorg.

På Atollen arbetar man lågaffektivt för att förebygga problembeteenden och man individualiserar alla insatser. Att arbeta individanpassat är ett av Atollens kärnvärden och det handlar om att ta hänsyn till begåvning, grad av svårigheter, men också om att strukturera miljön så att den blir förutsägbar och förståelig. Helt enkelt, att förstå vilka brukarens behov och önskemål är och anpassa stödet och hjälpen efter detta.
– Den samlade erfarenheten är väldigt stor hos personalen. De flesta av oss har 25 års erfarenhet av den här målgruppen, säger Mikael.

På Atollen har man lyckats bra med svåra uppdrag som problematiska självskadebeteenden eller personer om är dömda inom rättspsykiatrin. Att klara detta, och att därmed kunna hjälpa fler, menar Mikael handlar just om personalens långa erfarenheten och adekvata utbildning.
– De flesta brukare som kommer till oss har även en psykiatrisk tilläggsproblematik. Det handlar om brukare som kommunerna ofta har svårt att hitta platser för, fortsätter han.

Personaltätheten är hög på Atollen Omsorg. Här finns tre anställda per boende fram till 18.00 och därefter finns vaken nattpersonal, alltså inte enbart sovande jour. En sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt.

Daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning är en viktig del av livet som skapar identitet, vänskap och samvaro. Någonting att göra, struktur på dagen, glädje i att tillverka och en känsla av att bemästra något.
– Vi bedriver inte daglig verksamhet i egen regi men samarbetar med olika lokala entreprenörer för att hitta något till alla våra brukare. Kanske få arbeta på det närliggande biblioteket, på Willys, olika äldreboenden eller på second-hand-butiker, berättar Mikael.

Fritidsaktiviteter är en annan viktig del i livet och i Eksjö är det alltid nära till naturen. Man kan vandra på Höglandsleden, bada i alla vackra sjöar, paddla kanot, fiska eller vandra.
– Vi har en anställd aktivitetssamordnare och vår ambition är att kunna erbjuda aktiviteter till alla, både i grupp, för de som klarar det, och enskilt. Kanske i grupp åka iväg till en större stad för shopping, gå ut i naturen och grilla eller ta promenader på de vackra lederna, förklarar Mikael.

En dag i veckan finns en fastlagd pysseldag, där pyssel innebär allt möjligt från att måla eller prova keramik. En kunnig person utifrån kommer för att bidra med kunskap och inspiration.Fler artiklar Visa fler artiklar
Om verksamheten

Atollen Omsorg, Astra

Vår målsättning är att kunna erbjuda dig med varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att du får den hjälp du behöver i det dagliga livet och att du kan påverka vilket stöd och vilken service du får. Helt enkelt att du ska få möjlighet att leva som alla andra.


Läs mer om verksamheten

Atollen Omsorg, Nova

Vi tar emot män och kvinnor från 18 år och uppåt inom Personkrets 1. Vi har specifik kompetens när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik och erbjuder kognitiva behandlingsprogram.


Läs mer om verksamheten

Atollen Omsorg, Vista

Våra tre gruppbostäder Vista, Nova och Astra är belägna centralt i Eksjö. Respektive gruppbostad innehåller 6 lägenheter på 50-60 m2 vardera.


Läs mer om verksamheten