LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Atollen Omsorg, Astra

Tfn: 0381-773960

Besöksadress: Nannylundsgatan 11 C, 575 39 Eksjö, Eksjö
Postadress: Kaserngatan 28 B, 57535 Eksjö
Föreståndare: Mikael Darwich, 0381-773966
Placeringsansv: Lena Hagström, 070-21 41 303
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Personkrets 1. Män och kvinnor från 18 år och uppåt. Vi har specifik kompetens när det gäller psykiatrisk tilläggsproblematik och erbjuder kognitiva behandlingsprogram. I det här gruppboendet har vi inriktat oss mot individer med missbruk- beroende. Vi erbjuder hälsoverktyget Previct som är ett digitalt verktyg inom beroendevården.

Verksamhetsinriktning: Gruppbostäder
Vår målsättning är att kunna erbjuda dig med varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor, att du får den hjälp du behöver i det dagliga livet och att du kan påverka vilket stöd och vilken service du får. Helt enkelt att du ska få möjlighet att leva som alla andra.

VÅRA UNIKA KÄRNVÄRDEN

Hög kompetens - vilket innebär att hälften av vård- och omsorgspersonalen har akademisk utbildning, övriga gymnasiekompetens. Tillsammans kan vi därför erbjuda kvalitativ och säker vård- och omsorg, utöver det vanliga.

Kvalitetssäkring - vilket innebär att verksamheten tillämpar processer för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, men även säkerställer att krav från kunder och gällande lagar och författningar uppfylls.

Individanpassat - vilket innebär att vi alltid utgår från individens behov och önskemål när det gäller utformningen av insatserna.

ARBETSSÄTT
Vi individualiserar insatserna, tar hänsyn till begåvning, grad av autistiska svårigheter och allmän funktionsnivå. Vi tar hänsyn till grundläggande svårigheter som förmågan till bland annat funktionell kommunikation och social funktion. Vi förebygger problembeteenden genom att öka förmågor främst till fungerande kommunikation. Vi strukturerar miljön så att den blir förutsägbar och förståelig.

Geografi: Småland, Jönköpings län. 5,6 mil sydöst om Jönköping

Huvudman: Atollen Omsorg AB

Org nr: 556838-4951

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Engelska, arabiska, ryska och tyska.

Övriga upplysningar: Stor anhöriglägenhet får disponeras kostnadsfritt av närstående som är på besök.

Möjlighet finns att ta med dig din hund, katt eller annat husdjur till din lägenhet i gruppboendet.

"Atollen Omsorg, Astra" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Artiklar om verksamheten

Lång erfarenhet av komplexa fall

På Atollen Omsorg tar man emot brukare med komplex tilläggsproblematik. Det handlar om den samlade kapaciteten och erfarenheten i personalgruppen. Med individanpassade och lågaffektiva metoder har man lyckats hjälpa många placerade.

Läs mer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Blandmissbruk
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Missbruk-alkohol
Missbruk-drog
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LVU
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi