LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Klaragården AB

Tfn: 070-483 15 62

Besöksadress: Vallsberg Backgård 1, Väderstad samt Varv 201, Motala, VÄDERSTAD & MOTALA
Postadress: Bjälbovägen 73, 592 41 Vadstena VÄDERSTAD & MOTALA
Föreståndare: Linda Andersson, 073-4205648
Placeringsansv: Oscar Rinaldo, 072-1879633
Platsantal: 6+6+6+6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vi erbjuder boenden för vuxna i egna lägenheter med daglig sysselsättning i en välstrukturerad, trygg, lantlig miljö?
Boendet vänder sig till personer med behov av stöd enligt LSS inom personkrets 1§1 och 1§3. ( I Varv och Falerum endast pk1)

Verksamhetsinriktning: Vi erbjuder bostad med särskild service enligt LSS i Östergötland. Vi finns för personer tillhörande personkrets 1 och 3.
Klaragården Väderstad ligger i utkanten av Väderstad i närhet av vackra miljöer så som Tåkern och Omberg. Klaragården Varv , på landet utanför Motala. Klaragården Falerum i lugnt område med direkt anslutning till naturen. Vårt Ambass ligger i samhället Rejmyre i lugnt kvarter med närhet till natur och

Här ges tillfälle att utveckla ett vardagsliv, där för henne meningsfulla aktiviteter ingår. Bejaka ett självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap. Klaragården Varv ligger ca 1 mil utanför Motakala .

Klaragårdarna drivs i en anda av humanism och enkelhet där strävan är att den boende ska få känna så stor hälsa som möjligt. Vårt grundantagande i verksamheten ska bygga på kunskap och erfarenhet av människans behov av aktivitet för att uppnå hälsa och välbefinnande. Genom aktiviteter kan behov tillfredställas, den boende kan lära känna sina resurser och problem och bli medveten om sin inverkan på andra (ökad självkännedom), vilket i sin tur främjar ökat självförtroende, ökad normalisering av mellanmänskliga relationer och en förbättrad livskvalitet. Med rutiner och struktur i vardagen skapas trygghet genom vetskap om framtiden.

Geografi: I Östergötland, Mjölby , Motala, Åtividaberg och Finspång kommuner. ( Finspångverksamheten Ambass AB, www.ambass.se)

Huvudman: Klaragården AB

Org nr: 556750-5457

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Direkt til Placerinsgansvarig eller Föreståndare

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Vi är specialiserade på arbete med personer som vårdats inom rättpsykiatrin.
Vi har egen Psykiatrisamordnare, Ulf Wall. Leg Sjuksköterska med specialisering psykiatri. Ulf har lång erfarenhet från arbete inom rättspsykiatrin, bland annat med uppbyggnaden av öppenvården på rättspsykiatriska regionskliniken i Vadstena.

"Klaragården AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS3
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO