LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Trollebergsvägen

Mobil: 073-525 90 03

Besöksadress: Trollebergsvägen 102-30, Staffanstorp
Postadress: 245 61 Staffanstorp
Föreståndare: Annette Nilsson, 070-274 59 12
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: För män och kvinnor från 18 år och uppåt som tillhör personkrets 1, med autismspektrum eller utvecklingsstörning.

Verksamhetsinriktning: Trollebergsvägen är en gruppbostad för vuxna personer med autism, intellektuell funktionsnedsättning eller autismliknande tillstånd.

Gruppbostaden består av 6st fullt utrustade 2-rums lägenheter med enskild uteplats och förråd. Det ges möjlighet till gemensamhetsutrymmen för samvaro med personal och grannar. Beläget i ett naturskönt område i nära anslutning till centrala Lund och busshållplats. I Lund finns tågstation med förbindelser till bland annat Malmö, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. En närhet till Lunds stora utbud av matbutiker, shopping, kulturaktiviteter, utbildningar och möjlighet till olika fritidsintressen. För den som gillar havet och skogen ligger Lommas fina sandstränder endast 7 km bort och Skrylle inom 2 mils avstånd där det ges möjlighet till vandring i skog, fiskevatten och motionsspår. På Trollebergsvägen finns en verksamhetsbil samt cykel för aktivitet tillsammans med personal.

Vårt arbetssätt
Personalen på Trollebergsvägen har till uppgift att stödja den enskilde i vardagen med målsättning om ökad självständighet utifrån individuella förutsättningar. Personalstöd erbjuds under dygnets alla timmar. Stödet ges bl.a. genom kravanpassning (balans mellan aktivitet och återhämtning), samt tillgänglighetsanpassning för ökad självständighet. Personal och enskild samverkar för en fungerande och trivsam vardag utifrån individuella behov och önskemål. Stödet utformas individuellt i dialog med den enskilde och kontaktman.

Exempel på aktiviteter som den enskilde ges stöd i:
Hitta en fritidssysselsättning och/eller sysselsättning
Genomföra aktiviteter och skapa en struktur i vardagen
Kontakt med familj, vänner och med myndigheter
Hemliv (exempelvis matlagning, tvätt, personlig hygien)
Samarbete och uppföljning i vardagen med eventuell öppenvårdskontakt
Samarbete
Insatser enligt LSS får inte omfatta behandling. I de fall en missbruksproblematik finns hos den enskilde, som är beviljad plats i gruppbostad, har Trollebergsvägen en etablerad samverkan med närliggande öppenvårdsverksamhet. Beslut om rätt till öppenvårdsinsats fattas av hemkommunens handläggare. Då det föreligger ett behov av stöd eller motiverande insatser kring aktivt eller tidigare missbruk erbjuds personalen hos oss handledning i lämpliga förhållningssätt.

Via Humanas aktivitetscenter i Höör kan den enskilde, utan beslut om daglig verksamhet enligt 9.10 LSS, erbjudas sysselsättning. Humana tror på att rätten till goda levnadsvillkor förutsätter en stimulerande och meningsfull vardag. Aktivitetscentret i Höör erbjuder även arbetsförmågebedömning samt arbetsterapeutisk funktionsbedömning.

Personal och metoder
Trollebergsvägen erbjuder den enskilde ett individanpassat stöd och den boende arbetar tillsammans med personal med en genomförandeplan enligt IBIC (individens behov i centrum).
Personalen arbetar med följande metoder/förhållningssätt för att skapa de bästa förutsättningarna för de som bor på Trollebergsvägen:

Tydliggörande pedagogik
Lågaffektivt bemötande (LAB)
Motiverande samtal (MI)
Ett självständigt liv (ESL)
Vi erbjuder den enskilde ett individanpassat stöd med utgångspunkt i ett salutogent förhållningssätt.

Geografi: Ligger i Staffanstorp med närhet till Lund.

Huvudman: Humana

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Informationsmöte/studiebesök och samtal.

Språk: Vid behov finns tolkservice att tillgå.

"Trollebergsvägen" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1