LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?
 

Stiftelsen Solstrimma, Solstrimmas Vuxenboende

Mobil: 073-831 19 20
Tfn: 073-831 19 20

Besöksadress: Harry Martinsonsväg 19, Gnesta
Postadress: Harry Martinsonsväg 17, SE-646 93 Gnesta
Föreståndare: Lennart Agebjär, 073-831 19 20
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Yngre vuxna i behov av omsorg och gemenskap. Flytande målgrupp: psykiskt funktionshindrade, lätt till måttlig utvecklingsstörning - begåvningshandikapp, lättare till måttlig autism inom autismspektret, Aspergers syndrom, annan diagnos... Kombinerade diagnoser. Socialterapeutisk verksamhet där det individuella behovet och gruppens sammansättning blir av största betydelse.

Verksamhetsinriktning: Med det individuella behovet i fokus bedriver Stiftelsen Solstrimma socialterapeutiskt vuxenboende i skapande samverkan mellan LSS-lagens rätt till stöd och service och den antroposofiska helhetssynen på människan.
Verksamhet med struktur och rytmiskt levnadssammanhang för människor med funktionsnedsättning i behov av omsorg och gemenskap. Solstrimmas Vuxenboende fyra platser enligt § 9:9 LSS. Naturskönt i samlad bebyggelse nära sjön Sillens norra strand med ett antal små djur som skapar liv och rörelse. Lantligt (inom Södertälje kommun) men ändå nära Gnesta centralort med butiker och goda kommunikationer med både fjärr- och pendeltågsstation. Omsorgsverksamhet utan enskilt vinstintresse. Låg personal omsättning - med kontinuerlig kompetensutveckling.

Geografi: LANTLIGT MEN ÄNDÅ NÄRA Närmaste busshållplats ligger 400 meter från gruppboendet med förbindelser till Gnesta, Mölnbo, Järna, Södertälje, Vagnhärad och Trosa.
Samt 1,5 km till matmarknad, pizzeria och bensinstation mm.
Verksamheten ligger inom Södertälje kommun, men med ett avstånd på endast 3,5 km till Gnesta centrum med affärer, bibliotek, pendel- och fjärrtågsstation mm.

Huvudman: Stiftelsen Solstrimma

Org nr: 802411-9128

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakta föreståndaren för ett individuellt inskrivningsförfarande.

Övriga upplysningar: https://solstrimma.org/

"Stiftelsen Solstrimma, Solstrimmas Vuxenboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi