Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

Törnby gruppbostad

LEDIG PLATS
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna
Antal platser: 6 lägenheter
Besöksadress: Uppsala
Kommun: Uppsala
Webbplats: https://www.erstadiakoni.se/om-ersta/artiklar/artikelarkiv/gruppboende-tornby-uppsala/

Målgrupp

Unga vuxna

Upptagningsområde

Hela Sverige

Törnby gruppbostad ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

E-postadress: mathias.laurentz@erstadiakoni.se

Placeringsansvarig:
Dahlia Popa, 08-714 64 41

Postadress:
Törnby 4 75594 Uppsala

Artiklar om verksamheten

Ersta LSS växer – startar nya boenden i Uppsala

Verksamhetsfältet LSS är ett område man känner starkt för inom Ersta Diakoni. Förra året startade Ersta fyra LSS-boenden i Stockholm, och fortsätter nu att växa genom att öppna två nya boenden i Uppsala. Regionens närhet till verksamheterna i Stockholmsområdet gör Uppsala extra lämpligt. Läs mer

Sökkategorier

Lagrum
LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna

Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor

Personkrets
LSS1