Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL

Wikmansgården

LEDIG PLATS
Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3
Antal platser: 25
Besöksadress: Björkallén 1, VIKMANSHYTTAN
Kommun: Hedemora
Org nr: 556782-9105
Webbplats: http://humana.se/wikmansgarden

Målgrupp

Personer från 30 år med psykiska funktionsnedsättningar, personer med personlighetsstörning, demenssjukdom med eller utan somatiska omvårdnadsbehov.

Vi har ramavtal med Gävle kommun; Borlänge kommun; Säters kommun; Nynäshamns kommun; Haninge kommun; Österåkers kommun; Huddinge kommun; Täby kommun; Lidingö stad; Solna stad; Järfälla kommun; Danderyds kommun; Sollentuna kommun; Vaxholms kommun; Stockholms Stad (65 år och äldre)

Verksamhetsinriktning

Vår vård och behandling utgår från en humanistisk värdegrund som syftar till att bevara och beakta människors värdighet.
Vi ser människor som enskilda individer med särpräglade behov och önskemål.
Vi prioriterar att utveckla de boendes förmågor och utgår ifrån kognitionsteorier och lägger stor vikt vid delaktighet.
Den boende ska klara ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov.
Våra specialistsjuksköterskor, undersköterskor, aktivitetsansvarige och psykiater arbetar i team.

All mat lagas från grunden i vårt eget kök
Vi erbjuder:
» Allmänpsykiatrisk utredning
» Klassisk/taktil massage
» NADA
» Gymnastik
Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter den boendes förmåga, behov och önskemål.

Geografi

Vikmanshyttan beläget mellan Hedemora och Säter, 5 km från Riksväg 70, ca 18 mil från Stockholm.

Org nr

556782-9105

Upptagningsområde

Hela Sverige

Inskrivningsförfarande

Inskrivning föregås av informations- /studiebesök eller direktplacering.

Språk

Engelska

Wikmansgården ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Kontaktuppgifter

Telefon: 0225-30500
Fax: 0225-30650
E-postadress: anna.michols@humana.se; placering@humana.se

Föreståndare:
Anna Michols, 072-70 76 950

Placeringsansvarig:
Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11

Postadress:
Björkallén 1 776 70 VIKMANSHYTTAN

Broschyrer:
Wikmansgården
Regionkarta 2019-04-23.pdf

Sökkategorier

Lagrum
SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2

Behandlingsmetod
MI, motiverande samtal

Inriktning
Inlärningsvårigheter

Målgrupp
Kvinnor och män

Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Autismspektrum
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Fobier
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar

Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO