Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

CURA Institutet

Kreativ Dialog och Brukarcentrerat Bemötande - Stockholm 29 september 2016

Brukarcentrering och gott bemötande står högt på agendan inom Socialtjänsten och därför ägnas denna dag åt att ge handfast och praktisk kunskap runt utmanande situationer och samtal. I en allt mer tidspressad arbetsmiljö är behovet av nytänkande större än någonsin. Dagen syftar till att ge konkreta verktyg till att praktiskt omsätta värdegrunden i vardagen och att på ett etiskt sätt möta människor i olika situationer.

Under denna utbildningsdag kommer du att inspireras till nya sätt att möta svåra situationer och beteenden. Du kommer att få insikter i hur du kan stärka dig själv och andra genom dialog och reflektion.

Det handlar om att skapa trygghet och närvaro i möten som präglas av starka känslor.

Det handlar om redskapen som gör att man i sin yrkesroll känner sig trygg i bemötandet och kommunikationen med personer i kris eller med olika psykiska och fysiska besvär.

Det handlar om etiska reflektioner i det dagliga arbetet och ett brukarcentrerat förhållningssätt, att göra brukare och anhöriga delaktiga i vården och att kunna kommunicera med människor med annat modersmål.

Ett gott bemötande som bygger på kunskap och professionalitet har avgörande betydelse för vårdens och omsorgens kvalitet.

Du får lära dig:

1. Kreativ dialog och kommunikation

2. Att skapa trygghet och närvarokänsla i möten som präglas av känslor som tex oro, ilska, stress och sorg.

3. Professionalitet genom etisk reflektion i vardagen.


Anmäl dig här! Program