Socialtjnstdagen 2018
LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

CURA Institutet

Lagstiftning & Juridik HVB-verksamhet - Stockholm 13 september 2016

Samhällsvården har olika former att erbjuda den som behöver hjälp och stöd. Barn och unga som placeras utanför sitt eget hem kan efter socialnämndens beslut antingen tas emot i familjehem, jourhem, stödboende eller HVB.

Antalet barn och unga som placeras i boende annat än det egna har ökat de senaste decennierna samtidigt som det finns en uttalad ambition att antalet placeringar ska minska. Trycket på socialnämnderna ökar samtidigt som de har en skyldighet att se till att insatserna ska vara av god kvalitet och vården av de unga/barnen ska vara god.

Under kursen går vi igenom de krav som finns kopplat till de olika placeringsformerna samt socialnämndens övergripande ansvar.

Vi går även igenom barns rättigheter och möjlighet att påverka samt vårdnadshavarens rätt till insyn och delaktighet. Dokumentationsfrågor samt förändringar i samband med de nya föreskrifterna för HVB och stödboende behandlas också under kursdagen.


Anmäl dig här! Program

Program

Timothy Hallgren

Utbildare: Timothy Hallgren är Jur. kand. och verksam som rådgivare till den medicinska och sociala sektorn. Han är en återkommande föreläsare hos vårdgivare och utbildningsarrangörer i medicin- och socialrättsliga frågor. Han är medförfattare till boken Patientsäkerhetslagen - en lag till skydd mot vårdskada.

09:30 - 10:00 Registrering, kaffe och smörgås
10:00 - 12:00 Vad ska du som personal kunna?
Vad innebär god vård enl. 6:1 2 st. SoL?
Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete?
Vad gäller för de olika placeringsformerna, familjehem, jourhem, konsulentstödda familjehem, stödboende och HVB?
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Vem får vara föreståndare på HVB/stödboende och vad gäller enligt de nya föreskrifterna?
Vad har barnet för rättigheter?
Vad blir vårdnadshavarens ställning?
Vad gäller om vårdplan resp. genomförandeplan?
Socialnämndens skyldighet att följa upp vården?