LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Artiklar

Ta del av artiklar och reportage från tidningen HVBLSSGuiden.se.

Tidningen HVB&LSSGuiden.se vänder sig till yrkesverksamma inom vård, omsorg och behandling. Tidningen kommer ut tre gånger per år och är adresserad till socialchefer, socialsekreterare, verksamhetsansvariga och föreståndare på behandlingshem, LSS-boenden, familjevårdsenheter med flera. Redaktionen tar gärna emot tips på reportage. Mejla artikelförslag till info@cura.se


Ge utrymme för hjärnvila

Mentala tallriksmodellen ger ett tankestöd för att jobba med psykiskt välmående. Tankestödet handlar om sju grundläggande behov som forskning har visat är viktiga för vårt psykiska välmående. Läs mer

Könsdysfori vanligare bland unga med autism

Hälften av de som söker könsbekräftande vård har samtidigt autism eller annan neuropsykiatrisk problematik. Läs mer

Det går lika bra att läsa med öronen

Ljudboken har beskrivits som ”fusk” och anklagats för att driva litteraturen mot botten. Men är det egentligen någon skillnad på att lyssna till en bok och att läsa den? Läs mer

Talböcker för funktionsnedsatta

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, producerar ungefär 4000 talböcker varje år, många på förslag från talboksanvändare. De flesta populära böcker blir talböcker. Läs mer

Vilka unga löper risk att bli kriminella?

Flera unga sitter häktade för dödsskjutningar – frågan om hur nästa generation ska räddas från gängen har blivit central. I Malmö pågår nu ett nytt forskningsprojekt kring unga som löper risk att bli kriminella. Läs mer

Robot effektivt hjälpmedel för barn med autism

Med hjälp av robotar kan barn med autism förbättra sina kognitiva förmågor. En förklaring är att de har lättare att interagera med en robot än med människor, enligt forskarna. Läs mer

Självvald inläggning uppskattas av patienter

Självvald inläggning på en psykiatrisk avdelning kan minska ångest för personer drabbade av emotionell instabilitet och självskadebeteende. Det visar en avhandling från Karolinska Institutet. Läs mer

Träning minskar alkoholsuget

I årets första nummer rapporterade vi om en studie som visat att ångestsymptom minskar vid fysisk träning. Nu kommer en studie från Karolinska Institutet som visar att konditionsträning och yoga är effektiva även som behandling av alkoholmissbruk. Läs mer

”Socialtjänsten inte rustad för grov kriminalitet”

Michael Tärnfalk, forskare i socialt arbete Uppsala universitet, är starkt kritisk mot utbildningen av socialarbetare i Sverige. Han anser att brister i utbildningen är en viktig förklaring till att barn hamnar i grov kriminalitet. – Socialtjänsten är inte rustad för att jobba med grov kriminalitet, säger han. Läs mer

Varför reser unga svenskar till IS?

Till sin doktorsavhandling vid Örebro universitet gjorde sociologen Sara Johansson intervjuer med offentliga aktörer, boende i områden med många Syrienresenärer – och tre personer som rest för att ansluta sig till IS och kurdiska milisen YPG. Läs mer
Sida: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa Föreg.